LoRiS revizija, računovodstvo in storitve

Službena pot in napotitev delavca?

Smernice, na podlagi katerih je mogoča lažja presoja, kdaj gre za službeno pot in kdaj za napotitev delavca:

1. Vrsta dela delavca
Napotitev: Delo se opravlja kot čezmejno izvajanje storitve v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi družbe.
Službena pot: Delo je potrebno za obstoj in opravljanje dejavnosti družbe, ne predstavlja pa neposrednega izvajanja storitve.
 
2. Končni uporabnik storitve
Napotitev: Naročnik storitve.
Službena pot: Delodajalec.
 
3. Prihodek delodajalca
Napotitev: Delodajalec pričakuje pogodbeno dogovorjeno plačilo od naročnika storitve.
Službena pot: Delodajalec neposredno ne pričakuje plačila.
 
4. Trg druge države
Napotitev: Družba neposredno vstopa na trg tuje države in konkurira drugim družbam na tujem trgu.
Službena pot: Družba neposredno ne vstopa na trg druge države in ne konkurira drugim družbam na tujem trgu.


vir: http://www.unija.si