LoRiS revizija, računovodstvo in storitve

Spremenjena minimalna urna postavka za opravljeno delo dijakov in študentov

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov od 01.04.2018 dalje ne sme biti nižja od 4,73 EUR. Maksimalna urna postavka ni določena.


vir: MDDSZ