LoRiS revizija, računovodstvo in storitve

Brezplačno računovodsko in finančno svetovanje

V letu 2020 podjetje Loris vsem novim naročnikom nudi brezplačno računovodsko in finančno svetovanje, ki se bodo odločili za eno izmed naših storitev:

- revidiranje računovodskih izkazov,
- revidiranje stroškov dela,
- revidiranje prihodkov,
- revidiranje varstva osebnih podatkov,
- register tveganja,
- revidiranje javnih naročil,
- prevedba plač,
- revidiranje osnovnih sredstvev,
- revidiranje proračuna,
- revidiranje e-računov,
- revidiranje arhiviranja,
- priporočila preteklih revizij,
- pregled letnega poročila,
- sodila,
- zadolževanje.