LoRiS revizija, računovodstvo in storitve

Izobraževanja

Ponosni smo na dosežke preteklosti in motivirani z izzivi prihodnosti. Usmerjeni smo v prihodnost, v nove izzive in ideje, ki nam predstavljajo priložnost za nadaljnjo rast in razvoj. Postanite del naše zgodbe tudi vi! Udeležite se izobraževanj, ki bodo dodala vrednost vaši karieri in organizaciji, v kateri ste zaposleni.
 
Vabljeni na seminarje:
 
19.1.2017 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ – delavnica za javne zavode
20.1.2017 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ – delavnica za občine
22.12.2016 Razmejitev dejavnosti v javnih zavodih
23.12.2016 Notranja revizija v javnih zavodih